Mluvit česky a anglicky

Kreslit

Slunéčko

…radovat se na slunéčku…

Psát

Počítat

Zpívat

Tančit

Bruslit

Plavat

Řídit kolo

Kouzlit

Hledat poklady

a co ještě?…